Java’da Palindrom Kontrolü

J

Palindrom denilen bir şey var. Kısaca, sayının veya kelimenin; tersi ve düzü aynıysa palindrom oluyor. Java’da basit bir şekilde denetlersek:

BufferedReader read = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
String myStr = new String();
myStr = read.readLine()

//Class kullanmadan string çevirmek (Bkz: Hazır fonksiyon candır)
//String reverse = new StringBuffer(kelime).reverse().toString();

String reverse = ReverseString.reverseIt(kelime);

if (myStr.equals(reverse)
 System.out.print("palindrom");

else
 System.out.print("palindrom değil");

ReverseString:

class ReverseString {
 public static String reverseIt(String source) {
  int i, len = source.length();
  StringBuffer dest = new StringBuffer(len);

  for (i = (len - 1); i >= 0; i--)
   dest.append(source.charAt(i));
  return dest.toString();
 }
}

2 Yorum

Oğulcan

Arşivler

Kategoriler