ArşivAğustos 2012

WebView.onWindowFocusChanged NullPointerException Hatası

Facebook’un Android SDK’sı kullanıcıyı uygulamaya izin almak için yönlendirirken embed edilmiş bir WebView kullanmakta. Fakat bazı telefonların 2.2 sürümlerinde bu WebView çağırıldığında uygulamanın içeriğinden bağımsız olarak NullPointerException hatası veriyor. Çözümüne dair bir şey bulamadım, ben de WebView yerine onWindowFocusChanged  çağırıldığında, NullPointerException hatasını...

Değerlendirme: Programming in Objective-C (4th)

Bir süredir Objective-C ve iOS SDK üzerinde vakit harcıyorum. Bu süreci hızlandırmak ve daha net kılmak adına Stephen G. Kochan’ın Programming in Objective-C isimli kitabını Amazon’dan sipariş ettim. Edineceğim herhangi bir Objective-C kitabından beklentim, gerektiği yerlerde referans oluşturmasıydı. Bu yüzden kitabı seçerken içeriğine ve içeriğin ne kadar detaylandırıldığına dikkat...

Arşivler

Kategoriler