Custom ArrayAdapter Kullanımı | Android

C

Daha önce Custom ListView üzerindeki filtreleme işlemlerinden bahsetmiştim.

Custom ListView oluşturmak için ArrayAdapter’ı kullanacağınız List’e göre extend etmeniz gerekmektedir. Örnek bir ListView için ArrayAdapter’ı yazalım. Custom ListView 3 tane TextView’dan oluşsun.

ListView’a gelecek olan alanları da Tip sınıfı nitelesin. Şu halde ArrayAdapter aşağıdaki gibi olacak:

Her bir listview için ayrıca adapter oluşturmanız tavsiyedir, fakat aynı şablon için tek adapter kullanabilirsiniz.

Sorular için yorumları kullanabilirsiniz.

Yorum yaz

Oğulcan

Arşivler

Kategoriler